Slovenčina English
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.
£ $

Reklamačné podmienky

 Reklamačný poriadok:
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
Ako postupovať
Vyplnením reklamačného formuláru ktorý Vám zašleme ako náhle nás upozorníte ma reklamáciu. V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Ako náhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.
Váš Tango Sport s.r.o.
Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2017 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/4124 693
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa


VZOR reklamačného formuláru:


Reklamačný / Výmenný formulár
(Dodacia adresa: Tango Sport s.r.o.,Bukovina 143, Nová Baňa 96801)


Vyplní zákazník!
Číslo objednávky:
Dátum prevzatia tovaru:
Meno a priezvisko / obchodné meno:
Adresa / Sídlo:
Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie v tvare IBAN:
(číslo účtu a názov banky):


Aký tovar posielam?
Kód produktu:
Názov:
Farba:
Veľkosť:
Cena:

Žiadam výmenu veľkosti tovaru:  áno / nie
Žiadam vrátenie peňazí:  áno / nie
Reklamujem tovar:  áno / nie

Popis dôvodu vrátenia: *.......................................................................
* v prípade zmeny veľkosti tu uveďte aj požadovanú veľkosť